หมวดหมู่คำศัพท์

คำศัพท์ที่น่าสนใจ :

 

 

เว็บไซต์แปลภาษาเกาหลี - ภาษาไทย ดิกชันนารีออนไลน์ (www.pasakorea.com) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการแปลภาษา เรียนรู้ภาษาเกาหลีจากตำศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถแปลเป็นประโยคยาวๆ หรือแปลทีละคำก็ได้เช่นกัน มีความแม่นยำสูง (ถ้าเป็นประโยคยาวๆ แนะนำให้ตัดแบ่งให้เป็นประโยคย่อยๆก่อนนำมาแปล ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความสามารถในการแปลให้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด)