คำว่า ' ลาว ' ในภาษาเกาหลี คือ 라오스 ( ราโอซือ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ประเทศต่างๆ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
몽골มงโก มองโกเลีย
말레이시아มัลเรอีซีอา มาเลเซีย
멕시코เมกซีโค เม็กซิโก
독일โทกิล เยอรมนี
러시아รอซีอา รัสเซีย

 

 

คำศัพท์น่ารู้