คำว่า ' สเปน ' ในภาษาเกาหลี คือ 스페인 ( ซือเพอิน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ประเทศต่างๆ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
독일โทกิล เยอรมนี
러시아รอซีอา รัสเซีย
라오스ราโอซือ ลาว
베트남เพทือนัม เวียดนาม
스리랑카ซือรีรังคา ศรีลังกา

 

 

คำศัพท์น่ารู้