คำว่า ' สวิตเซอร์แลนด์ ' ในภาษาเกาหลี คือ 스위스 ( ซือวีซือ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ประเทศต่างๆ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
러시아รอซีอา รัสเซีย
라오스ราโอซือ ลาว
베트남เพทือนัม เวียดนาม
스리랑카ซือรีรังคา ศรีลังกา
스페인ซือเพอิน สเปน

 

 

คำศัพท์น่ารู้