คำว่า ' ชุมพร ' ในภาษาเกาหลี คือ 춤폰 ( ชุมพร )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
매홍손แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
น่าน น่าน
파야오พะเยา พะเยา
프래แพร่ แพร่
우따라딧อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

 

 

คำศัพท์น่ารู้