คำว่า ' กระบี่ ' ในภาษาเกาหลี คือ 끄라비 ( กระบี่ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
น่าน น่าน
파야오พะเยา พะเยา
프래แพร่ แพร่
우따라딧อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
춤폰ชุมพร ชุมพร

 

 

คำศัพท์น่ารู้