คำว่า ' ปัตตานี ' ในภาษาเกาหลี คือ 빠따니 ( ปัตตานี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
우따라딧อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
춤폰ชุมพร ชุมพร
끄라비กระบี่ กระบี่
나콘시탐마랏นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
나라티왓นราธิวาส นราธิวาส

 

 

คำศัพท์น่ารู้