คำว่า ' ตรัง ' ในภาษาเกาหลี คือ 뜨랑 ( ตรัง )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
푸껫ภูเก็ต ภูเก็ต
라농ระนอง ระนอง
사뚠สตูล สตูล
송클라สงขลา สงขลา
수랏타니สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

 

 

คำศัพท์น่ารู้