คำว่า ' มุกดาหาร ' ในภาษาเกาหลี คือ 묵다한 ( มุกดาหาร )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
차이야품ชัยภูมิ ชัยภูมิ
깔라신กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
콘깬ขอนแก่น ขอนแก่น
르이เลย เลย
마하사라캄มหาสารคาม มหาสารคาม

 

 

คำศัพท์น่ารู้