คำว่า ' นครราชสีมา ' ในภาษาเกาหลี คือ 나콘랏차시마 ( นครราชสีมา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
콘깬ขอนแก่น ขอนแก่น
르이เลย เลย
마하사라캄มหาสารคาม มหาสารคาม
묵다한มุกดาหาร มุกดาหาร
나콘파놈นครพนม นครพนม

 

 

คำศัพท์น่ารู้