คำว่า ' หนองบัวลำภู ' ในภาษาเกาหลี คือ 농부아람푸 ( หนองบัวลำภู )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
르이เลย เลย
마하사라캄มหาสารคาม มหาสารคาม
묵다한มุกดาหาร มุกดาหาร
나콘파놈นครพนม นครพนม
나콘랏차시마นครราชสีมา นครราชสีมา

 

 

คำศัพท์น่ารู้