คำว่า ' ตรงไป ' ในภาษาเกาหลี คือ 똑바로 ( ต๊ก-พา-โร )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ทิศทาง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
อัพ ด้านหน้า
ทวี ด้านหลัง
ยอพ ด้านข้าง

 

 

คำศัพท์น่ารู้