คำว่า ' ย่าน,บริเวณใกล้เคียง ' ในภาษาเกาหลี คือ 근처 ( คึน-ชอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ทิศทาง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
อัพ ด้านหน้า
ทวี ด้านหลัง
ยอพ ด้านข้าง
건너편คอน-นอ-พยอน ฝั่งตรงข้าม
북쪽บูก-จก ทิศเหนือ

 

 

คำศัพท์น่ารู้