คำว่า ' ลิปทินท์ ' ในภาษาเกาหลี คือ 립틴트 ( ลิป ทิน ทึ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องสำอาง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
립스틱ลิป ซึ ติก ลิปสติก
쿠션คู ชยอน คุชชั่น
파운데이션ฟา อุน เด ชยอน foundation
컨실러คอน ซิล ลอ คอนซีลเลอร์
프라이머พึ รา อี มอ primer

 

 

คำศัพท์น่ารู้