คำว่า ' อุณหภูมิ ' ในภาษาเกาหลี คือ 기온 ( คี อน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
일기 예보อิลกิ เยโบ พยากรณ์อากาศ
날씨นัล ชี อากาศ
โด องศาเซียลเซียส
계절คเย จอล ฤดูกาล
단풍ทัน พุง ใบไม้เปลี่ยนสี

 

 

คำศัพท์น่ารู้