คำว่า ' ใบไม้เปลี่ยนสี ' ในภาษาเกาหลี คือ 단풍 ( ทัน พุง )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
기온คี อน อุณหภูมิ
날씨นัล ชี อากาศ
โด องศาเซียลเซียส
계절คเย จอล ฤดูกาล
가을คา อึล ฤดูใบไม้ร่วง

 

 

คำศัพท์น่ารู้