คำว่า ' ดี ' ในภาษาเกาหลี คือ 좋아요 ( โช วา โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
โด องศาเซียลเซียส
계절คเย จอล ฤดูกาล
단풍ทัน พุง ใบไม้เปลี่ยนสี
가을คา อึล ฤดูใบไม้ร่วง
พม ฤดูใบไม้ผลิ

 

 

คำศัพท์น่ารู้