คำว่า ' ร้อน ' ในภาษาเกาหลี คือ 더워요 ( ทอ วอ โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
พม ฤดูใบไม้ผลิ
좋아요โช วา โย ดี
맑아요มัล กา โย สดใส(ท้องฟ้าโปร่ง)
따뜻해요ตา ตือ เท โย อบอุ่น
여름ยอ รึม ฤดูร้อน

 

 

คำศัพท์น่ารู้