คำว่า ' หิมะตก ' ในภาษาเกาหลี คือ 눈이 와요 ( นู นิ วา โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
추워요ชู วอ โย หนาว
선선해요ซอน ซอ เน โย เย็นจัด
시원해요ชี วอ เน โย เย็นสบาย
쌀쌀해요ซัล ซัล เฮ โย เย็น
눈이 그쳐요นู นิ คือ ชยอ โย หิมะหยุด

 

 

คำศัพท์น่ารู้