คำว่า ' หมอกจาง ' ในภาษาเกาหลี คือ 안개가 걷혀요 ( อัน แก กา คอต ฮยอ โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
쌀쌀해요ซัล ซัล เฮ โย เย็น
눈이 와요นู นิ วา โย หิมะตก
눈이 그쳐요นู นิ คือ ชยอ โย หิมะหยุด
안개가 꺼요อัน แก ก๊า กอ โย หมอกกำลังลง
우기อู กี ฤดูฝน

 

 

คำศัพท์น่ารู้