คำว่า ' น้ำท่วม ' ในภาษาเกาหลี คือ 홍수 ( ฮงซู )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สภาพอากาศ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
바람พา รัม ลม
산들바람ซัน ทึล พา รัม ลมแผ่วๆ
센바람เซน พา รัม ลมพัด
센바람이 불려요เซน พา รา มี พุล รยอ โย ลมพัดแรง
폭풍พกพุ่ง พายุ

 

 

คำศัพท์น่ารู้