คำว่า ' หลอดไฟ ' ในภาษาเกาหลี คือ 전구 ( ชอนกู )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
베개เพแก หมอน
카페트คาเพทือ พรม
침대시트ชิทแด-ชีทือ ผ้าปูที่นอน
거울คออุล กระจก
냉장고แนงจังโก ตู้เย็น

 

 

คำศัพท์น่ารู้