คำว่า ' พัดลม ' ในภาษาเกาหลี คือ 선풍기 ( ซอนพุงกี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
전기ชอนกี ไฟฉาย
전선ชอนซอน สายไฟ
스위치ซือวีชี สวิท
소켓트โซเคดทือ ปลั๊ก
텔레비전เทลเรบีจอน ทีวี

 

 

คำศัพท์น่ารู้