คำว่า ' วิทยุ ' ในภาษาเกาหลี คือ 라디오 ( ราดีโอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
전선ชอนซอน สายไฟ
스위치ซือวีชี สวิท
소켓트โซเคดทือ ปลั๊ก
텔레비전เทลเรบีจอน ทีวี
선풍기ซอนพุงกี พัดลม

 

 

คำศัพท์น่ารู้