คำว่า ' เครื่องโทรศัพท์ ' ในภาษาเกาหลี คือ 전화기 ( ชอนฮวากี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
텔레비전เทลเรบีจอน ทีวี
선풍기ซอนพุงกี พัดลม
라디오ราดีโอ วิทยุ
에이컨เออีคอน แอร์
다리미ทารีมี เตารีด

 

 

คำศัพท์น่ารู้