คำว่า ' คอมพิวเตอร์ ' ในภาษาเกาหลี คือ 컴퓨터 ( คอมพยูทอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
선풍기ซอนพุงกี พัดลม
라디오ราดีโอ วิทยุ
에이컨เออีคอน แอร์
다리미ทารีมี เตารีด
전화기ชอนฮวากี เครื่องโทรศัพท์

 

 

คำศัพท์น่ารู้