คำว่า ' จาน ' ในภาษาเกาหลี คือ 접시 ( ชอบชี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
식판ชิกพัน ถาดอาหาร
이쑤시개อีซูชีเก ไม้จิ้มฟัน
식탁ชิกทัก โต๊ะอาหาร
포크โพคือ ส่อม
คัล มีด

 

 

คำศัพท์น่ารู้