คำว่า ' ตะหลิว ' ในภาษาเกาหลี คือ 뒤집게 ( ทเวจิบเก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
빗자루พิดจารู ไม้กวาด
바구니พากูนี ตะกร้า
쓰레기통ซือเรกีทง ถังขยะ
걸레คอลเร ผ้าขี้ริ้ว
젓가락ชอดการัก ตะเกียบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้