คำว่า ' รูปภาพ ' ในภาษาเกาหลี คือ 사진 ( ซาจิน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
뒤집게ทเวจิบเก ตะหลิว
국자คุกจา ทัพพี
의자อึยจา เก้าอี้
책탁แชกทัก โต๊ะ
전등ชอนดึง โคมไฟ

 

 

คำศัพท์น่ารู้