คำว่า ' ตู้หนังสือ ' ในภาษาเกาหลี คือ 책상 ( แชกซัง )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
책탁แชกทัก โต๊ะ
전등ชอนดึง โคมไฟ
사진ซาจิน รูปภาพ
사진틀ซาจินทึล กรอบรูป
재떨이แชตอรี ที่เขี่ยบุหรี่

 

 

คำศัพท์น่ารู้