คำว่า ' สเตอริโอ ' ในภาษาเกาหลี คือ 스테레오 ( ซือเทเรโอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
전등ชอนดึง โคมไฟ
사진ซาจิน รูปภาพ
사진틀ซาจินทึล กรอบรูป
재떨이แชตอรี ที่เขี่ยบุหรี่
책상แชกซัง ตู้หนังสือ

 

 

คำศัพท์น่ารู้