คำว่า ' สบู่ ' ในภาษาเกาหลี คือ 비누 ( พีนู )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
사진ซาจิน รูปภาพ
사진틀ซาจินทึล กรอบรูป
재떨이แชตอรี ที่เขี่ยบุหรี่
책상แชกซัง ตู้หนังสือ
스테레오ซือเทเรโอ สเตอริโอ

 

 

คำศัพท์น่ารู้