คำว่า ' กระดาษชำระ ' ในภาษาเกาหลี คือ 휴지 ( ฮยูจี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ในบ้าน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
면도기มยอนโดกี ที่โกนหนวด
전기면도기ชอนกีมยอนโดกี ที่โกนหนวดไฟฟ้า
목욕타올โมกยกทาอล ฟองน้ำอาบน้ำ
샤워모자ซยามอโมจา หมวกอาบน้ำ
พิด หวี

 

 

คำศัพท์น่ารู้