คำว่า ' ขดลวด ' ในภาษาเกาหลี คือ 나선 ( นาซอน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
ซับ พลั่ว, เสียม
망치มังชี ค้อน
철사ชอลซา ลวด
가시 철사คาชี ชอลซา ลวดหนาม
철사 게이지ชอลซา เคอีจี เกจวัดสาย

 

 

คำศัพท์น่ารู้