คำว่า ' ไขควง ' ในภาษาเกาหลี คือ 나사 돌리개 ( นาซา ทลรีเก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
철사ชอลซา ลวด
가시 철사คาชี ชอลซา ลวดหนาม
철사 게이지ชอลซา เคอีจี เกจวัดสาย
나선นาซอน ขดลวด
공구โคง กุ เครื่องมือ

 

 

คำศัพท์น่ารู้