คำว่า ' บิดหล่า, สว่านเล็กๆ ใช้เจาะรู ' ในภาษาเกาหลี คือ 나사 송곳 ( นาซา ซงกด )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
가시 철사คาชี ชอลซา ลวดหนาม
철사 게이지ชอลซา เคอีจี เกจวัดสาย
나선นาซอน ขดลวด
공구โคง กุ เครื่องมือ
나사 돌리개 นาซา ทลรีเก ไขควง

 

 

คำศัพท์น่ารู้