คำว่า ' ไม้บรรทัดโค้ง ' ในภาษาเกาหลี คือ 운형자 ( อุนย็องจา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
나선นาซอน ขดลวด
공구โคง กุ เครื่องมือ
나사 돌리개 นาซา ทลรีเก ไขควง
나사 송곳นาซา ซงกด บิดหล่า, สว่านเล็กๆ ใช้เจาะรู
จา ไม้บรรทัด

 

 

คำศัพท์น่ารู้