คำว่า ' ตะไบ ' ในภาษาเกาหลี คือ 줄 ( ชุล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
나사 송곳นาซา ซงกด บิดหล่า, สว่านเล็กๆ ใช้เจาะรู
จา ไม้บรรทัด
운형자 อุนย็องจา ไม้บรรทัดโค้ง
삼각자ซัมกักจา ไม้บรรทัดสามเหลี่ยม
곱자กบจา ไม้ฉาก

 

 

คำศัพท์น่ารู้