คำว่า ' เชือกเส้นเล็ก ' ในภาษาเกาหลี คือ 끈 ( กึน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
จา ไม้บรรทัด
운형자 อุนย็องจา ไม้บรรทัดโค้ง
삼각자ซัมกักจา ไม้บรรทัดสามเหลี่ยม
곱자กบจา ไม้ฉาก
ชุล ตะไบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้