คำว่า ' กล่อง, หีบ, ลัง ' ในภาษาเกาหลี คือ 상자 ( ซังจา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
운형자 อุนย็องจา ไม้บรรทัดโค้ง
삼각자ซัมกักจา ไม้บรรทัดสามเหลี่ยม
곱자กบจา ไม้ฉาก
ชุล ตะไบ
กึน เชือกเส้นเล็ก

 

 

คำศัพท์น่ารู้