คำว่า ' ลังกระดาษ, กล่องกระดาษ ' ในภาษาเกาหลี คือ 종이 상자 ( โชงี ซังจา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
곱자กบจา ไม้ฉาก
ชุล ตะไบ
กึน เชือกเส้นเล็ก
상자ซังจา กล่อง, หีบ, ลัง
나무 상자 นามู ซังจา ลังไม้, หีบไม้

 

 

คำศัพท์น่ารู้