คำว่า ' ลังเบียร์, กล่องเบียร์ ' ในภาษาเกาหลี คือ 맥주 상자 ( แม็กจู ซังจา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
ชุล ตะไบ
กึน เชือกเส้นเล็ก
상자ซังจา กล่อง, หีบ, ลัง
나무 상자 นามู ซังจา ลังไม้, หีบไม้
종이 상자โชงี ซังจา ลังกระดาษ, กล่องกระดาษ

 

 

คำศัพท์น่ารู้