คำว่า ' ลังสบู่, กล่องสบู่ ' ในภาษาเกาหลี คือ 비누 상자 ( พีนู ซังจา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
กึน เชือกเส้นเล็ก
상자ซังจา กล่อง, หีบ, ลัง
나무 상자 นามู ซังจา ลังไม้, หีบไม้
종이 상자โชงี ซังจา ลังกระดาษ, กล่องกระดาษ
맥주 상자แม็กจู ซังจา ลังเบียร์, กล่องเบียร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้