คำว่า ' เป๊ก, หมุดยึดกระดาษ ' ในภาษาเกาหลี คือ 압정 ( อับจ็อง )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
나무 상자 นามู ซังจา ลังไม้, หีบไม้
종이 상자โชงี ซังจา ลังกระดาษ, กล่องกระดาษ
맥주 상자แม็กจู ซังจา ลังเบียร์, กล่องเบียร์
비누 상자พีนู ซังจา ลังสบู่, กล่องสบู่
농약 โนงยาก สารเคมีการเกษตร, ยาปราบศัตรูพืช

 

 

คำศัพท์น่ารู้