คำว่า ' รูกุญแจ ' ในภาษาเกาหลี คือ 열쇠 구멍 ( ย็อลชเว คูม็อง )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
면장갑มย็อนจังกับ ถุงมือผ้าฝ้าย
철근ชอลกึน เหล็กเส้น
철근 콘크리트ชอลกึน คนคือรีทือ คอนกรีตเสริมเหล็ก
열쇠ย็อลชเว กุญแจ
자물쇠ชามุลชเว ลูกกุญแจ

 

 

คำศัพท์น่ารู้