คำว่า ' อาหารสัตว์ ' ในภาษาเกาหลี คือ 사료 ( ซารโย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
자물쇠ชามุลชเว ลูกกุญแจ
열쇠 구멍ย็อลชเว คูม็อง รูกุญแจ
열쇠 묶음ย็อลชเว มูกึม พวงกุญแจ
집게ชีบเก คีม
호미โฮมี จอบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้