คำว่า ' น้ำมันเครื่อง ' ในภาษาเกาหลี คือ 주유기 ( จูยูกี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
화학 ฮวาอัก ปุ๋ยเคมี
비료 퇴비พีรโย ทเวบี ปุ๋ยขยะ
가축의 똥คาชุกเอ ตง ปุยคอก
공구함คงกูฮัม กล่องเครื่องมือ
서류함ซอรยูฮัม ตู้เก็บเอกสาร

 

 

คำศัพท์น่ารู้