คำว่า ' พลาสเตอร์ยา ' ในภาษาเกาหลี คือ 고무 밴드 ( โคมู เพนดือ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
선반공ซอนบันกง ช่างกลึง
선반 공장ซอนบัน กงจา โรงกลึง
고무โคมู ยาง
고무공โคมูกง ลูกยาง
고무나무โคมูนามู ต้นยาง, ต้นยางพารา

 

 

คำศัพท์น่ารู้