คำว่า ' รองเท้ายาง ' ในภาษาเกาหลี คือ 고무신 ( โคมูชิน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
선반 공장ซอนบัน กงจา โรงกลึง
고무โคมู ยาง
고무공โคมูกง ลูกยาง
고무나무โคมูนามู ต้นยาง, ต้นยางพารา
고무 밴드โคมู เพนดือ พลาสเตอร์ยา

 

 

คำศัพท์น่ารู้