คำว่า ' ถุงมือยาง ' ในภาษาเกาหลี คือ 고무 장갑 ( โคมู ชังกับ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
고무โคมู ยาง
고무공โคมูกง ลูกยาง
고무나무โคมูนามู ต้นยาง, ต้นยางพารา
고무 밴드โคมู เพนดือ พลาสเตอร์ยา
고무신โคมูชิน รองเท้ายาง

 

 

คำศัพท์น่ารู้